top of page
achtergr. Blanco Jana oude site.png

         

         Het is de klassieke 8-weekse MBSR-training. De afkorting staat voor 

        mindfulness-based stress reduction, in het Nederlands vertaald met 

        ‘Stressreductie door aandachttraining’.

        De eerste mindfulnesstraining werd in 1979 ontwikkeld door de Amerikaanse

        wetenschapper Jon Kabat-Zinn. Hij combineerde inzichten en ervaringen uit

        de 2500 jaar oude boeddhistische wijsheid (meditatie en yoga) met elemen-

        ten uit de veel jongere westerse medische en psychologische wetenschap 

        (o.a. stressfysiologie).

 

        De training bestaat uit twee delen:

 

         1  de acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag 

              tussen sessie 6 en 7. 

              Hier worden de formele en informele oefeningen van dit zorgvuldig

              opgebouwde programma aangeboden en afwisselend getraind.

              De formele oefeningen zijn:                    - de bodyscan, 

                                                                                 - zachte bewegingsoefeningen uit 

                                                                                   de Hathayoga,                                                                                                                    - zit- en loopmeditaties. 

 

         1/2 …lees verder

mindfulnesstraining
 

orange site mbsr
bottom of page