top of page
achtergr. Blanco Jana oude site.png

         

'Mindfulness' letterlijk vertaald uit het Engels betekent o.a.: aandachtigheid, opmerkzaamheid, bewust zijn.

'Mindfulness' als term binnen deze training is de vertaling van het oude Pali

woord 'sati'. Volgens sommige aanstaande westerse meditatieleraren is de

Engelse vertaling niet-volledig en omvat het woord 'sati': 'Heart-Mind'.

 

Dat zou betekenen, dat we met mindfulness hart-aandachtigheid, hart-opmerk-zaamheid of hart-bewustzijn aan het ontwikkelen, onderhouden of openen zijn.

Wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens een mindfulnesstraining?

Tijdens het trainen van mindfulness of opmerkzaamheid ontstaat een

verschuiving van onze aandacht van buiten naar binnen. Voorwaarden hiervoor

zijn stilte, rust en de bereidheid tot overgave aan elk moment.

De instelling is om met een milde en open houding, van moment tot moment,

de dingen (prettige, onprettige of neutrale) te zien zoals ze zijn en zonder 

erover te oordelen. Door het geven van ons hele hart, onze hele geest, onze volledige aandacht is het mogelijk gedachten, gevoelens en sensaties in het

lichaam direct te observeren en te ervaren.

 

1/3 …lees verder

mindfulness
 

bottom of page